Dokumentace

Certifikáty ISO  K našim výrobkům je nezbytná celá řada dokumentů. Některé jsou vyžadovány v rámci platné legislativy,další jsou pak součástí požadavků zákazníků na nezávislé hodnocení renomovanými společnostmi.Nad rámec standartních požadavků jsme schopni doložit a zaslat Vám všechny druhy dokumentů, které až dosud máme k dispozici.Jsme schopni reagovat i na nové požadavky, které mohou vzniknot vzhledem k vývoji legislativy či nových specifických požadavků. 

Společnost ESAB, přední světový výrobce a dodavatel svařovacích a řezacích zařízení, získala certifikaci pro svůj Systém řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Environmental and Occupational, Health & Safety Management System). Systém zahrnuje zaměstnance společnosti ESAB a její celosvětové aktivity. Společnost ESAB je považována za vůbec první globální společnost, která zavedla tuto úroveň kontroly řízení jak pro ochranu životního prostředí, tak pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tisíce společností získaly certifikaci ISO 9001, ISO 14001 a/nebo OHSAS 18001 v některých zemích, ale ESAB je jediná globální společnost, která získala tyto certifikace pro celý svět.

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

x
x

x

Loading..