Zákonné oznámení

Přesnost informací

Naší snahou je poskytovat přesné informace a včas. Avšak přes veškerou snahu se může stát, že se objeví nějaké chyby. Prosím, pomozte nám zpřesnit obsah stránek, pokud na nějakou chybu narazíte, informujte nás o ní.

Zřeknutí se práv

Informace a grafika na těchto webových stránkách (dále jen „informace“) nezakládají pro společnost ESAB ani pro kteréhokoli člena skupiny společností, které je společnost ESAB členem, žádné smluvní ani jiné závazky. Tyto informace nelze vykládat jako nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji zboží či služeb. Jakékoli později dojednané smluvní nebo jiné závazky vedené podle standardních obchodních podmínek společnosti ESAB nebo podle takových podmínek, které vyplývají z písemné dohody se společností ESAB, ruší platnost veškerých informací obsažených na těchto webových stránkách.

Informace zde uvedené mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost ESAB podnikla přiměřené kroky pro zajištění přesnosti informací zde uvedených v okamžiku jejich vložení na webové stránky. Je však možné, že v okamžiku zobrazení těchto informací návštěvníky webových stránek budou některé položky již zastaralé. Společnost ESAB není zodpovědná za žádné chyby nebo vynechávky ani za zastarání těchto informací. Za veškerá rozhodnutí založená na těchto informacích nese plnou odpovědnost výhradně návštěvník webových stránek. Společnost ESAB si vyhrazuje právo na změnu informací na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění.

Tyto informace nepodléhají žádným zárukám nebo námitkám, explicitním či implicitním. Společnost ESAB se zejména zříká jakýchkoli implicitních záruk nebo podmínek týkajících se názvů, popisů, uspokojivé kvality, způsobilosti nebo zásahů do duševního vlastnictví třetích stran. Existují-li místní zákonné vyhlášky zmenšující rozsah omezujících klauzulí, budou příslušné klauzule platné ve svém nejširším možném zákonném rozsahu. Společnost ESAB a kterákoli jiná součást skupiny společností, které je společnost ESAB členem, není nijak zodpovědná, přímo ani nepřímo, za ztráty vyplývající z použití těchto webových stránek, mimo jiné za ztrátu zisku, přerušení podnikání, ztrátu programů nebo jiných dat týkajících se systému zpracování těchto informací atd.

Ačkoli společnost ESAB vyvíjí maximální snahu vyhovět všem objednávkám, nemůže zaručit nepřetržitou dostupnost jednotlivých výrobků zobrazených na těchto webových stránkách. Společnost ESAB si vyhrazuje právo ukončit prodej konkrétních výrobků zobrazených na těchto webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění.

Ceny výrobků uvedené na webových stránkách společnosti ESAB se mohou lišit od jinde uvedených cen v důsledku rozdílných podmínek na místních trzích.

Ačkoli je našim cílem provozovat webové stránky bez chyb, nezaručujeme správnost nebo úplnost jejich obsahu, včetně údajů o cenách a vlastnostech jednotlivých výrobků. Pokud objevíme chybné údaje o cenách, budou v systému změněny a v objednávkách budou použity ceny správné.

Společnost ESAB si vyhrazuje právo odvolat jakoukoli podanou objednávku za účelem opravy chyb, nepřesností nebo doplnění vynechaných informací (a to i po vlastním odeslání a přijetí objednávky).

Některé odkazy na těchto webových stránkách mohou návštěvníky webových stránek odkázat na jiné webové stránky, nad kterými společnost ESAB nemá kontrolu. Proto nemá společnost ESAB za informace obsažené na jiných webových stránkách přímou ani nepřímou zodpovědnost.

Veškeré komentáře nebo materiály odeslané společnosti ESAB prostřednictvím těchto webových stránek, včetně odpovědí na otázky nebo návrhů, jsou považovány za nedůvěrné. Společnost ESAB nemá v souvislosti s těmito komentáři nebo materiály žádné závazky a může je volně a bez omezení reprodukovat, používat nebo distribuovat. Společnost ESAB má dále právo volně používat veškeré nápady, koncepty, metody nebo postupy, které budou v odeslaných komentářích nebo materiálech obsaženy.

See also Colfax Privacy Policy.

x

x

Loading..