Bezpečnost při práci a životní prostředí

Společnost ESAB se cítí být silně zavázána k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci svých zaměstnanců, a prostředí, ve kterém pracují. Také usilujeme o neustálé zvyšování naší environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti.

Jedním z kroků politiky životního prostředí je registrace společnosti u Ministerstva pro životní prostředí a splnění podmínek daných zákonem č. 477/2001 Sb., tzv. Zákonem o obalech. Společnosti ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu  ESAB VAMBERK, s.r.o., člen koncernu uzavřely smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. Jsou zapojeny do Systému sdruženého plnění a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů. Za tuto činnost obdržela od této společnosti Osvědčení o úspoře emisí za rok 2013.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a životní prostředí

Náš závazek při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou u procesu svařování obzvláště důležité. Představujeme si svět bez pracovních úrazů našich zaměstnanců nebo lidí používajících naše výrobky.

Náš závazek vůči životnímu prostředí

Trvale udržitelný rozvoj znamená uspokojování lidských potřeb bez ohrožení schopnosti uspokojování potřeb budoucích generací. Jako přední světový výrobce v našem odvětví uznáváme svou odpovědnost směřovat naše procesy a výrobky  k trvale udežitelnému rozvoji.

x

x

Loading..