This site uses cookies and other tracking technologies to provide you with our services, enhance the performance and functionality of our services, analyze the use of our products and services, and assist with our advertising and marketing efforts.

Cookie Policy   Privacy Notice

Naše vize a hodnoty

Naše vize a jednoznačně stanovené zásady jsou hnací silou našeho úspěchu a odrážejí ducha naší organizace. Ve společnosti ESAB, pod vedením korporace Colfax, žijeme podle těchto zásad. Naše vize a hodnoty nám každý den pomáhají činit strategická rozhodnutí, rozdělovat prostředky a věnovat pozornost výběru toho nejlepšího.

 

Naše vize

"Být špičkovým světovým dodavatelem inovací a řešení ve svařování a řezání pro všechny průmyslové aplikace.

Naše vize a hodnoty

Naše hodnoty

  • Zákazníci hovoří, my nasloucháme – Hlas zákazníka bude vždy motorem vývoje našich strategických plánů a aktivit. Život podle této zásady znamená, že od zákazníka získáváme při každé příležitosti vstupní informace a jeho očekávání a že se odlišujeme od ostatních způsobem poskytování služeb našim zákazníkům.
  • Nejlepší tým zvítězí – Angažovaní zaměstnanci orientovaní na tým jsou naším nejcennějším zdrojem a my musíme usilovat o získávání, rozvíjení a udržení nejtalentovanějších pracovníků. Život podle této zásady se vyznačuje třemi charakteristikami: 1. Budování správného týmu – získání správných lidí pro danou práci; 2. Vytvoření správného prostředí – zajištění toho, aby vedoucí pracovníci vytvořili prostředí, v kterém se mohou zapojit všichni zaměstnanci;3. Dosažení vítězství – když máte správné lidi a správné prostředí, je dosažení vítězství mnohem snazší!
  • Soustavné zlepšování(Kaizen) je naším způsobem života – stanovte průkopnické cíle, každý den experimentujte a učte se, eliminujte plýtvání v našich podnikových procesech, porovnávejte se s nejlepšími a poté je překonejte. Život podle této zásady znamená pochopení nutnosti změn a používání nástrojů ke zlepšení. Aby každý zaměstnanec společnost ESAB žil podle této zásady, musí používáním nástrojů podnikového systému společnosti Colfax, které jsou základem naší kultury, podporovat prostředí soustavného vzdělávání.
  • Naši budoucnost definují inovace – kreativita jednotlivců a celé společnosti je motorem průkopnických nápadů v oblasti technologií, výrobků, řešení a procesů. Život podle této zásady znamená poskytování diferencovaných řešení pro zákazníky, vytváření výrobků a služeb, které zlepší kvalitu života a odpovědný přístup k životnímu prostředí na základě kreativního myšlení a pochopení toho, co inovace přinášejí.
  • Naší výkonností soutěžíme o akcionáře – abychom soustavně přitahovali a udrželi si loajální akcionáře, musíme dosahovat prvotřídních výsledků, pokud jde o zisky, provozní kapitál a peněžní toky. Život podle této zásady znamená stanovení odvážných, ale reálných a měřitelných výkonnostních cílů a soustavné dosahovaní stanovených cílů.

Abychom našim zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům a společnosti kolem nás přinesli úspěch, vyžaduje to od nás soustředění, odhodlání a život podle našich zásad. Naše vize a hodnoty nám pomáhají každý den provádět strategická rozhodnutí a alokovat zdroje.

x
x

x

Loading..