Předcházející
Následující

Swift Arc Transfer™ (SAT)

Vlastnosti

  • Swift Arc Transfer™ (SAT) je vysoce produktivní proces MIG používající neměděné potažené dráty AristoRod™ s pokročilou charakteristikou povrchu při rychlostech posunu značně mimo meze normálního sprchového obloukového svařování.
  • Výhodou drátů nepotažených mědí AristoRod™ oproti drátům potaženým mědí je to, že rychle nekontaminují podávací systém měděnými částicemi.
  • Synergická vedení jsou k dispozici pro tři velikosti drátu AristoRod™ a různé ochranné plyny.
  • SAT™ vytváří ploché svary s dobrým průnikem a bez podebrání.
  • Dodatečnou výhodou je nízký přísun tepla, který vede k nižší deformaci.
  • SAT™ je vyvinut pro robotické, automatizované a mechanizované svařování a vhodný pro rohové a přeplátovací svary u tenké až silné desky, v polohách naplocho.
  • SAT™ používá měničové napájecí zdroje ESAB spolu s podavačem drátu Robofeed 3004 pro rychlosti podávání drátu až 30 m/min (1,180 ipm) ve spojení s řídicí jednotkou U82.
  • Firma ESAB poskytuje kompletní balíček zařízení, spotřebního materiálu a synergických vedení, stejně jako odbornost pro úspěšnou realizaci procesu SAT™.

Stáhnout list s údaji:


x
x

x

Loading..