Předcházející Následující

Vzdělávací centrum společnosti ESAB

Mohu přivařit hliník k oceli?

Otázka: Mohu přivařit hliník k oceli metodou MIG nebo TIG?

Odpověď: Chcete-li hliník svařit s jiným kovem, například s ocelí, vyžaduje to specifické postupy. Když k hliníku přímo obloukem přivaříte jiný kov, například ocel, měď, hořčík nebo titan, vzniknou velice křehké intermetalické fáze. Aby ke vzniku těchto křehkých slitin nedocházelo, byly vyvinuty speciální procesy, které kov od roztaveného hliníku při obloukovém svařování odizolují. Dvě nejčastěji používané metody využívají při svařování hliníku s ocelí elektrickým obloukem bimetalické přechodové vrstvy s následným návarem odlišného materiálu před svařováním.

Bimetalické přechodové vrstvy: Bimetalické přechodové materiály jsou komerčně dostupné v kombinacích hliníku s jinými materiály, například ocelemi, nerezovými ocelemi a mědí. Tyto mezivrstvy se skládají z hliníkové části a z materiálu, který je již k hliníku navařen. Dva heterogenní materiály, které tvoří bimetalický přechod, bývají obvykle spojeny pomocí válcování, svařování výbuchem, svařování třením nebo tlakového svařování za horka, ne ale obloukového svařování. Svařování těchto přechodových mezivrstev tvořených ocelí a hliníkem lze již realizovat běžným procesem MIG nebo TIG. Je nutné postupovat opatrně a vznikající spoj nepřehřát - přehřátí by mohlo způsobit vznik křehkých intermetalických fází na rozhraní oceli a hliníku. Za dobrý je považován postup, kdy je nejprve svařen hliník s hliníkem. Díky tomu dokážeme lépe odvádět teplo při svařování oceli s ocelí. Bimetalická přechodová vrstva je často používána při výrobě konstrukčních svařovaných spojů vysoké kvality. Jedná se například o přivařování hliníkových palubních přístřešků k ocelovým lodním palubám, hliníkových trubek k trubkovnicím z oceli nebo nerezové oceli v tepelných výměnících a výrobu obloukem svařených spojů hliníkových a ocelových potrubí.

Navařování vrstvy odlišného materiálu před svařováním: Navařování lze aplikovat na ocel, k níž má být obloukem přivařen hliník. Jednou metodou je pokrytí povrchu oceli hliníkem. To je někdy uskutečňováno v lázni (aluminizace v horké lázni) nebo napájením hliníku na povrch oceli. Jakmile je ocel pokryta hliníkem, lze ji obloukem přivařit k jiné hliníkové vrstvě. Je nutné přitom dávat pozor, aby oblouk nezasáhl ocel. Při svařování musí být použita technika, která nasměruje oblouk na hliník a umožní roztavenému hliníku stékat na hliníkem pokrytou ocel. Další metoda připojení hliníku na ocel zahrnuje pokrytí povrchu oceli stříbrnou pájkou. Spoj je poté svařen pomocí výplňové hliníkové slitiny a je věnována péče tomu, aby nebyla propálena vrstva stříbrné pájky. Žádný z výše uvedených svarových spojůnebývá určen pro pevnostní svary. V naprosté většině případů slouží spoje pouze k utěsnění. 

Kategorie Svařování hliníku , Klíčová slova GTAW, Heliarc, TIG

x

x

Loading..