Předcházející Následující

Vzdělávací centrum společnosti ESAB

Jak řešit problémy s kvalitou řezu při řezání plazmou

Úvod

Jako u jiných metod řezání i na kvalitu plazmového řezu mají vliv tyto parametry:

 • Typ hořáku
 • Poloha hořáku
 • Spotřební materiály
 • Napětí oblouku nebo výška řezu
 • Typ plynu
 • Čistota plynu
 • Tlak a průtok plynu
 • Tloušťka materiálu
 • Složení materiálu
 • Stav povrchu
 • Řezací proud
 • Rozměry hubice
 • Rychlost řezání

Většina těchto parametrů je na sobě závislých. Změnou jedné proměnné ovlivníte další. Vyřešení problémů s kvalitou plazmového řezu může být obtížné. Následující informace poskytují obvyklá řešení pro některé typické problémy s kvalitou řezu. Nejdříve si vyberte nejzávažnější problém:

 • Úhel řezu
 • Rovina řezu
 • Hrubost povrchu
 • Struska

Dodržování doporučených parametrů řezání obvykle vede k nejvyšší kvalitě řezu, takže si nastavení doporučených parametrů prostudujte ve své příručce. Někdy se mohou podmínky lišit a je zapotřebí drobných úprav. Je-li tomu tak:

 1. Po malých krocích změňte průtok a tlak plynu.
 2. Upravte napětí oblouku s krokem 1 V nahoru nebo dolu dle požadavku.
 3. Upravte rychlost řezání s krokem po 5 procentech nebo méně, dokud se podmínky nezlepší.

Úhel řezu

Negativní úhel řezu

Je-li horní rozměr součásti větší než spodní, máte „negativní“ úhel řezu. To může způsobit:

 • Nesprávně nastavený hořák
 • Zprohýbaný nebo zvlněný materiál
 • Opotřebované nebo poškozené spotřební materiály
 • Nízké napětí oblouku a/nebo
 • Příliš nízká rychlost řezání

Positivní úhel řezu

Je-li horní rozměr součásti menší než spodní, máte „pozitivní“ úhel řezu. To obvykle způsobí:

 • Nesprávně nastavený hořák
 • Zprohýbaný nebo zvlněný materiál
 • Opotřebované nebo poškozené spotřební materiály
 • Vysoké napětí oblouku
 • Příliš vysoká rychlost řezání a/nebo
 • Nesprávné nastavení elektrického proudu

Rovina řezu

Zaoblené hrany (spodní a horní)

K tomu obvykle dochází pouze při řezání tenčích materiálů o tloušťce menší než 6 mm. Příčinou je často překročení výkonu nebo použití příliš velkého elektrického proudu, jehož hodnota je větší, než by odpovídalo tloušťce materiálu.

Podpal horní hrany

Jsou-li okraje plochy řezu zakřiveny směrem dovnitř, pravděpodobně se během řezání hořák nacházel příliš blízko materiálu. K tomu dochází, když je napětí oblouku vzhledem k danému materiálu příliš nízké.

Kvalita povrchu

Hrubost zaviněná procesem

Vyskytnou-li se na ploše řezu konzistentní nepravidelnosti viditelné jen ve směru jedné osy, pravděpodobně vznikly během procesu. Pravděpodobnou příčinou takového problému jsou:

 • Opotřebované nebo poškozené spotřební materiály a/nebo
 • Příliš vysoký průtok plynu.

Hrubost zaviněná zařízením

Vyskytnou-li se na ploše řezu nekonzistentní nepravidelnosti viditelné především ve směru jedné osy, může být hrubost způsobena pohybem zařízení. To mohly způsobit:

 • Nečisté koleje stroje, kola, pastorky a/nebo ozubené hřebeny
 • Nerovnoběžnost kolejí stroje
 • Opotřebovaná, poškozená anebo uvolněná kola či ložiska.

Struska

Vzniká-li struska, pak je řada faktorů, které mohou tento proces ovlivnit. Moderní plazmové systémy umožňují řadu způsobů řezání, při nichž struska nevzniká, takže pokud se struska na vašich součástech tvořit začne, něco je špatně. Je několik různých typů strusky, včetně strusky vznikající při vysoké řezné rychlosti, při nízké řezné rychlosti a povrchové strusky .

Struska vznikající při vysoké řezné rychlosti

Je-li strusky málo a přitom je natavena nebo rozprostřena na spodním povrchu řezané součásti, pravděpodobně probíhalo řezání příliš rychle. Taková struska se nesnadno odstraňuje a může vyžadovat broušení. Často ji doprovází linie ve tvaru písmene S, které rovněž naznačují, že řezání probíhalo příliš rychle. Zkontrolujte i napětí oblouku a ověřte, zda není příliš vysoké.

Struska vznikající při nízké řezné rychlosti

Struska, která vzniká při nízké řezné rychlosti, vytváří velké kapky na spodní straně řezu, které lze snadno odstranit. Zkuste řezání zrychlit anebo zvýšit napětí oblouku.

Povrchová struska

Ta se objevuje ve formě rozstřiku na povrchu materiálů a obvykle ji lze snadno odstranit. Většinou vzniká, když řezání probíhá příliš rychle anebo je napětí oblouku příliš vysoké.

Nesouvislá struska

Je-li struska nekonzistentní a objevuje-li se na horní i spodní součásti, zkontrolujte stav spotřebních dílů.

Další faktory ovlivňující strusku:

Existují další faktory, které mohou ovlivnit tvorbu strusky. Většina z nich souvisí se samotným materiálem. To může zahrnovat teplotu materiálu, stav jeho povrchu (okuje z válcování nebo rez) a složení materiálu. Například slitiny s velkým obsahem uhlíku budou většinou produkovat víc strusky.

Nesouvislá struska

Je-li struska nekonzistentní a objevuje-li se na horní i spodní součásti, zkontrolujte stav spotřebních dílů.

Další faktory ovlivňující strusku:

Existují další faktory, které mohou ovlivnit tvorbu strusky. Většina z nich souvisí se samotným materiálem. To může zahrnovat teplotu materiálu, stav jeho povrchu (okuje z válcování nebo rez) a složení materiálu. Například slitiny s velkým obsahem uhlíku budou většinou produkovat víc strusky. 

Kategorie Řezací systémy , Klíčová slova Plazma, Proces

x

x

Loading..