ESAB DIGITAL SOLUTIONS NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM SADU ONLINE ŘEŠENÍ K HLADKÉMU ŘÍZENÍ A UKLÁDÁNÍ DAT PŘI SVAŘOVÁNÍ

13, Září, 2019

Společnost ESAB oznámila, že provedla optimalizaci všech prvků svého řešení ESAB Digital Solutions do sjednocené platformy využívající Azure IoT společnosti Microsoft a inovativní průmyslovou platformu ThingWorx® společnosti PTC. Zákazníkům tento krok umožňuje v reálném čase hladce pracovat s celým výrobním procesem a bezproblémově sdílet data mezi výrobními provozy a vedením společnosti. Sada digitálních služeb ESABu v sobě spojuje optimalizaci řezání, svařování, řízení průtoku plynu a zajištění kvality výroby a podporuje tak neustálé zlepšování sledovatelnosti shody s dokumentací, kvality, řízení spotřeby vstupů a produktivity.

„Výrobci, kteří chtějí být součástí digitální transformace, potřebují řešení propojující v kovodělné výrobě každý krok a ESAB je jedním z mála průmyslových partnerů, který nabízí kompletní portfolio digitálních služeb,“ říká Ludvig Enlund, generální manažer ESAB Digital Solutions.

Do nabídky digitálně propojených služeb společnosti ESAB patří CAD/CAM nesting software Columbus® III sloužící k mechanizovanému řezání, CutCloud™ pro data o produktivitě řezání, WeldCloud™ a WeldCloud Universal Connector pro produktivitu svařování, WeldQAS a WeldScanner pro monitorování a záznam vlastností oblouku v reálném čase a různé systémy pro řízení práce s plynem.

„ESAB Digital Solutions umožňuje uživatelům, aby za ně pracovala data a oni se mohli neustále zlepšovat ve čtyřech hlavních oblastech: řízení aktiv, produktivitě, kvalitě a dokumentaci/sledovatelnosti,“ uvádí Enlund.

V jednom nedávném úspěšném řešení ušetřil vedoucí svařování díky schopnostem ESAB Digital Solutions čas, který trávil nad dokumentací – o jednu hodinu týdně na každou svařovací stanici.

„Produkty jako WeldCloud, WeldScanner a WeldQAS automatizují únavný a drahý proces, v němž většinou dochází k lidským chybám,“ říká Enlund. „Protože roste potřeba dokumentace a sledovatelnosti, zvláště v energetice, výrobě konstrukcí, dopravních prostředků, větrných elektráren, v loděnicích a v jiných průmyslových odvětví, propojená řešení pomáhají výrobcům produktivněji využívat čas.“

Ve druhém příkladu umožnilo řešení ESAB Digital Solutions výrobci zemědělských zařízení prodloužit dobu hoření svařovacího oblouku u svařování MIG z 10 na 20 % pracovní doby.

„Kroky, který dříve brzdil výrobu, teď přináší produktivitu zásadní k uspokojování poptávky,“ uvádí Enlund. „Zákazník identifikoval činnosti, u nichž mohl ulehčit práci svým vysoce kvalifikovaným svářečům, kteří se tak mohli více věnovat svařování.“

Ve třetím příkladu použil technik ESABu cloudové řešení k diagnostice probvlému, v němž koncový uživatel zapomněl doplnit do vodou chlazeného systému svařovacího zdroje chladivo.

„Zasílání avíz smskou a e-mailem, například když systém náhle vypne nebo nepracuje podle specifikací, je v naší sadě služeb standardní funkce,“ dodává Enlund.

Více o konkrétních digitálních řešeních najdete na esab.com/digital.

ESAB Digital Solutions umožňuje zákazníkům on line ovlivňovat celý výrobní procese a podporuje tak neustálé zlepšování sledovatelnosti, shody s dokumentací, řízení aktiv, produktivity a kvality svařování.
Digital Solutions
x
x

x

Loading..