ESAB PŘEDSTAVUJE 600A A 800A VARIANTU ZDROJŮ  iSERIES PRO VYSOCE PŘESNÉ AUTOMATIZOVANÉ ŘEZÁNÍ PLAZMOU

31, Srpen, 2021

K řezání neželezných kovů o tloušťce až 160 mm mohou uživatelé použít dva zdroje iSeries „paralelně“ – systém nabízí flexibilitu a umožňuje jak samostatné použití, tak i společný provoz dvou zdrojů.

Ke zvýšení produktivity u automatizovaného řezání plazmou uvádí ESAB na trh vylepšené verze svých 200A, 300A a 400A řezacích zdrojů iSeries pro vysoce přesné plazmové řezání, které zdvojnásobí řezný výkon na 400, 600 a 800 A. Tato nová charakteristika, která je u iSeries vyrobených po 1. březnu standardní, vyžaduje odpovídající spotřební materiály, propojovací sadu s kabely a příslušný software k ovládání.

„Jde o podobné pojetí, jako když použijete dva svařovací zdroje paralelně a elektrody o větších průměrech ke zvýšení produktivity,“ vysvětluje Dirk Ott, viceprezident Global Plasma Automation. „U této nové charakteristiky jsme mírně zlepšili software i hardware, ale výzvou bylo vyvinout nové spotřební díly k použití s 600 a 800 A pro nerezovou ocel a hliník.“

Dirk Ott poznamenává, že u automatizovaných systémů na řezání plazmou jsou spotřební materiály vysoce propracovanými komponenty a dosažení optimální kvality řezu a rychlosti vyžaduje výměnu spotřebních dílů podle konkrétního využití. ESAB nyní nabízí spotřební díly pro automatizované plazmové řezání s výkonem od 15 do 800 A.

K cílovým oblastem využití patří servisní centra pro ocel a výrobci používající dva hořáky na stejném portálu a ti, kteří řežou kusy nerezové oceli a hliníkového materiálu o tloušťce 160 mm, tedy zejména v energetice, ve výrobě tlakových nádob a v chemických a petrochemických výrobních odvětvích. Uživatelé 600A a 800A systémů mají zájem především o vyšší rychlosti řezání u neželezných materiálů o tloušťce v rozmezí 50 až 100 mm. 600A zdroj například řeže 75mm nerezovou ocel rychlostí 330 mm/min. v procesu H35 (H35 používá jako plazmový plyn směs 35 % vodíku / 65 % dusíku a jako ochranný plyn dusík).

Souběžně nebo samostatně
S novými vlastnostmi iSeries 200, iSeries 300 a iSeries 400 získávají uživatelé flexibilitu a mohou pracovat buď samostatně s jedním z nich, nebo se dvěma zdroji stejného výkonu společně.

„Umístění dvou plazmových hořáků na stejný portál k řezání shodných tvarů je běžná strategie ke zvýšení produktivity u vysokoobjemových aplikací,“ říká Dirk Ott. „Když chtějí výrobci zdvojnásobit výkon nebo řezat silnější materiály, popřípadě zvýšit rychlost řezání, stačí, když vymění spotřební díly. U nás je to jednoduché, protože všechny naše spotřební materiály pro 400, 600 a 800A varianty používají stejný hořák. S kazetou spotřebních materiálů určenou pro rychlou výměnu mohou uživatelé vyměnit spotřební díly do 30 sekund.“

Proces Water Mist Secondary (WMS™)
Proces Water Mist Secondary využívající dusík jako plazmový plyn a obyčejnou vodu jako ochranu dodává řezům na nerezové oceli a hliníku vynikající kvalitu a nízké náklady na řez. Ve srovnání s ostatními systémy, které jako plazmový plyn využívají argon-vodík (H35), řeže proces WMS nerezovou ocel až o 300 % rychleji a náklady na řez snižuje až o 20 % a více.

„S naší předchozí technologií jste mohli s procesem WMS řezat materiál o tloušťce až zhruba 40 mm. Nyní jsme u řezání neželezných* materiálů o tloušťce až 125 mm zvýšili výkon WMS na 800 A,“ uvádí Dirk Ott. „Systém takových vlastností nenabízí žádný jiný výrobce.“

Vedle procesů WMS a H35 pro neželezné kovy nabízí ESAB kompletní řadu spotřebních dílů k řezání železných materiálů a použití argonu pro marketing plazmy. Všechny hořáky XT využívají stávající díly pro řezání pod vodou, jelikož výrobci chtějí snížit tvorbu kouře a oslnění.

* Poznámka editora: Automatizované plazmové řezání nízkolegované oceli je všeobecně omezeno na tloušťku 50 mm nebo méně, u silnějších materiálů nabízí autogen podobné rychlosti řezání, přesnost a nižší provozní náklady.

Flexibilita navíc
iSeries je dostupný v konfiguraci 100, 200, 300 a 400 A pro řezání plechu silného až 50 mm. Všechny modely mají společnou skříň, komponenty a také modulární technologii StepUp™, která uživatelům umožňuje zvýšit výkon ze 100 A až na 400 A přidáním invertorových bloků (a 400, 600 nebo 800 A paralelním použitím 200, 300 nebo 400A jednotek). Modulární design minimalizuje nároky na zásoby dílů a čas nezbytný k opravám.

„Díky technologii Step-Up a možnosti využívat zdroje iSeries paralelně si výrobci již nemusí dělat starosti ohledně nákupu systému, který by neměl dostatečnou kapacitu k uspokojení jejich současných i budoucích potřeb,“ uvádí Dirk Ott.

iSeries power sources

K řezání neželezných kovů o tloušťce až 160 mm mohou nyní uživatelé použít „paralelní“ výkon dvou zdrojů iSeries. Systém nabízí flexibilitu a umožňuje samostatné použití nebo společný provoz dvou zdrojů.

x

x

Loading..