MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE – PLNÝ DRÁT OK ARISTOROD® 38 ZN REDUKUJE U SVAŘOVÁNÍ POZINKOVANÝCH OCELÍ ROZSTŘIK A PÓROVITOST A ZVYŠUJE PRODUKTIVITU

28, Únor, 2020

Společnost ESAB uvedla na trh plný drát OK AristoRod® 38 Zn se speciálně legovaným složením, díky němuž se u pozinkovaných ocelí minimalizuje pórovitost a rozstřik. Ve výsledku to značně redukuje nebo eliminuje zmetky a přepracování a přináší optimální výsledky při svařování dílů z pozinkovaných ocelí používaných v dopravě, bílém zboží, zemědělských nádržích a žlabech, systémech vzduchotechniky a ve stavebnictví (střechy, fasády, brány, ploty, schodiště, lávky).

Výrobci používají silnější vrstvy zinku k výrobě komponentů, které vydrží déle, a nabízejí u produktů delší záruky na ochranu proti korozi. Silnější pokovení však zhoršuje problémy typické pro svařování galvanizované oceli. Zinek se taví při nižších teplotách než ocel (419 oC oproti 1370 oC). Teplotou svařovacího oblouku se pak kolem svarové lázně uvolňují zinkové páry, což má vliv na stabilitu oblouku a způsobuje příliš velký rozstřik. Zachytí-li se tato pára ve svarové lázni, dojde při tuhnutí svaru ke vzniku pórů.

„Díky pečlivě sledovaným mikrolegovacím prvkům ve složení drátu OK AristoRod 38 Zn mohou páry zinku uniknout. Vyřeší se tak prvotní příčina vzniku pórovitosti a rozstřiku u standardních drátů ER70S-6, aniž by to způsobilo zvýšení nákladů a riziko průvaru při použití plněných elektrod kovovým práškem,“ uvádí Jose Abal-Lopez, Global Product Manager Non and Low Alloyed Solid Wires, ESAB. „ESAB provedl srovnávací testy s dalšími běžnými dráty pro svařování galvanizované oceli. Výsledky jsou přesvědčivé: OK AristoRod 38 Zn nabízí nejlepší výkon za nejnižší celkové výrobní náklady.“

OK AristoRod 38 Zn je k dostání v průměrech 0,8, 1,0 a 1,2 mm v 18kg cívkách a 250kg balení Marathon Pac™. Je klasifikován jako AWS A5.18 ER70S-G.

OK AristoRod® 38 Zn je plný drát ER70S-G se speciálně legovaným složením, které minimalizuje pórovitost a rozstřik u pozinkovaných ocelí a výrazně tak redukuje a eliminuje zmetky a přepracování.
AristoRod-38ZN-PR
x

x

Loading..