ESAB

Origo Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC

The following items have been added to your list


x

For demanding applications in TIG welding.

INFORMACE O OBJEDNÁNÍ


Funkce

 • Vysoce výkonné zdroje pro svařování TIG a MMA v reľimu AC i DC v rozmezí proudu od 16 A do 430 A. Sada obsahuje vodní chladící jednotku pro hořáky TXHTM. Vąechny parametry lze nastavit na uľivatelsky příjemném ovládacím panelu TA24, grafi cké znázornění vąech funkcí usnadňuje ovládání a optimální nastavení svařovacích parametrů. Nastavení funkcí: svahování nahoru/dolů, předfuk/dofuk plynu, V/A metr, zapálení HF nebo Lift ArcTM, 2/4 takt, „Pulz, „Micro Pulz dvě pamě»ové pozice.
 • Navrľeno pro vysoce kvalitní svařování TIG vąech druhů materiálů.
 • QWave™ - umoľňuje svařování AC s vysokou stabilitou oblouku a nízkým hlukem.
 • Řízení frekvence a vyváľení svařování AC - optimalizuje svarovou lázeň.
 • Předehřev elektrody - snadné zapálení oblouku a prodlouľení ľivotnosti elektrody
 • Pulzní svařování TIG DC - poskytuje snadnou kontrolu nad vneseným teplem a svarovou lázní.
 • DC mikro pulz - minimalizace tepelně ovlivněné zóny zvláątě pro tenké plechy.
 • ESAB LogicPump - ELP - automatické spuątění chladící jednotky pokud připojen vodou chlazený hořák.
 • Úsporný reľim – ventilátor a vodní čerpadlo jsou aktivní pouze je-li potřeba
 • Přehledný TA24 AC/DC panel - pochopitelný i bez manuálu
 • Programové funkce ESAB 2 - umoľňují předprogramování a změnu programu během svařování.
 • Svařování MMA - funkce Hot start, ArcForce a přepínač polarity (DC).

Origo Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC

Dokumenty


Rozměry

Popis nebo kvalifikátor Origo Tig 4300iw AC/DC
Dimensions 625 x 394 x 776 mm

Hmotnost

Popis nebo kvalifikátor Origo Tig 4300iw AC/DC
Hmotnost 95 kg

Specifikace výkonu

AC rovnováha 50-98 %
Účiník při max. proudu 0.79
Protection Class IP 23

Welding Output

Typ Origo Tig 4300iw AC/DC
Welding Output 430 A/27.2VAC @ 40%
400 A/26VAC @ 60%
315 A/22.6VAC @ 100%

Input Voltage

Typ Origo Tig 4300iw AC/DC
Fáze 3
V 400 V

Specifikace

Dofuk plynu 0 - 25 sec
Předfuk plynu 0 - 10 sec
M kabel X 4x4
Sestup 0 - 10 sec
Náběh 0 - 10 sec
x

Objednací číslo a příslušenství

Objednací číslo : Origo Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
0460100880 Vyhledat distributora
x
x

x

Loading..