OK Flux 10.16

ESAB

OK Flux 10.16

The following items have been added to your list


x

OK Flux 10.16 je bazické aglomerované tavidlo pro svařování niklu a slitin na bázi niklu. Je zvláątě vhodné pro navařování niklovými páskami. Přenos křemíku z tavidlo do navařeného kovu je silně omezen, coľ sniľuje nebezpečí vzniku trhlin za tepla. Toto tavidlo můľe být pouľito pouze při svařování stejnosměrným proudem. Při svařování tupých spojů je doporučeno změnit polaritu, čímľ se sníľí promísení se základním materiálem a tím i nebezpečí vzniku trhlin za tepla.


Klasifikace

Jakost S A FB 2 55 43 DC
Název EN ISO 14174

Schválení

Jakost RD 03-613-03
Společnost NAKS/HAKC
Schválení jsou platná podle místa výroby. Prosím kontaktujte ESAB pro další informace.

Charakteristika svařovacího materiálu

Změna legování Moderately manganese and silicon alloying
Index bazicity nom: 2.4
Hustota nom: 1.2 kg/dm3
Typ strusky Fluoride basic CaF2-Al2O3-(TiO2)-(MnO)
Svařovací proud 900 A (60 x 0.5 mm strip)

Klasifikace

Svařovací drát AWS/EN
OK Autrod NiCrMo-13 A5.14:ERNiCrMo-13/ 18274:S Ni 6059 (NiCr23Mo16)
OK Autrod NiCr-3 A5.14:ERNiCr-3/ 18274:S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)
OK Autrod NiCrMo-3 SAW A5.14:ERNiCrMo-3/ 18274:S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
OK Autrod NiCrMo-3 A5.14:ERNiCrMo-3/ 18274:S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

Schválení

Svařovací drát VdTÜV
OK Band NiCr3 *
*Pouze pro vybraný výrobní závod. Pro další informace prosím kontaktujte ESAB. Navštivte stránky esab.com a stáhněte si materiálový list konkrétní kombinaci tavidlo/drát kde jsou uvedeny potřebné detaily.

Typické mechanické vlastnosti

Svařovací drát Podmínky Mez skluzu Mez pevnosti v tahu Zkouška rázem Prodloužení
OK Autrod NiCr-3 Po svaření 325A DC+ Feed speed: 25m/h 360 MPa 600 MPa 140 J
100 J
41 %
OK Autrod NiCrMo-13 Po svaření 300A DC+ Feed speed: 25m/h 490 MPa 730 MPa 80 J
75 J
60 J
44 %
OK Autrod NiCrMo-3 Po svaření HI ~1.0-1.7 kJ/mm DC+ 450 MPa 720 MPa 100 J
90 J
43 %
OK Autrod NiCrMo-3 SAW Po svaření HI ~1.0-1.7 kJ/mm DC+ 450 MPa 720 MPa 100 J
90 J
43 %

Chemické složení svarového kovu

Typical Weld Metal Analysis %
Al C Cr Fe Mn Mo Nb+Ta Ni Si
OK Autrod NiCr-3 DC+ , 325A, 30V
- 0.01 % 19.0 % 1.3 % 3.2 % - 2.3 % Bal. % 0.3 %
OK Autrod NiCrMo-13 Current Type: DC+ , 300A, 30V
0.1 % 0.02 % 18.0 % 2.0 % 0.7 % 16.5 % 0.1 % Bal % 0.2 %
OK Autrod NiCrMo-3 DC+, 320A, 30V
- 0.01 % 19.5 % 2.0 % 0.6 % 8.5 % 3.0 % Bal. % 0.3 %
OK Band NiCr3 DC+, 750A, 28V, 12cm/min
- 0.02 % 20.0 % - 3.0 % - 2.5 % Bal % 0.5 %
x

Kde je možné si koupit naše výrobky OK Flux 10.16

Výrobky ESAB prodáváme prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů, kteří vám věnují pozornost a poskytují podporu a hodnotu, jakou zasluhujete. Jejich profesionalita zaručuje, že budete s nákupním procesem spokojeni stejně jako s produktem samotným.

Pro usnadnění uvádíme níže nákupní seznam online. Při procházení našich stránek můžete kliknout na libovolný produkt, a přidat jej tak do tohoto přehledného seznamu. Až budete hotovi, můžete seznam odeslat do své schránky anebo jej vytisknout a vzít jej sebou k vybranému distributorovi.

Chcete vyhledat distributora společnosti ESAB? Použijte VYHLEDAT DISTRIBUTORA, který je součástí každé stránky na našem serveru. Nebo můžete zavolat naši linku podpory a my už vás nasměrujeme tím správným směrem.


Objednací číslo a příslušenství

Objednací číslo : OK Flux 10.16
OK Flux 10.16 25kg 1016000000
OK Flux 10.16 25kg 101600000Q
OK Flux 10.16 25Kg 1016400000
x
x

x

Loading..