Záruční podmínky

Záruka společnosti ESAB se vztahuje na náklady na výměnu vadného dílu v důsledku konstrukčních a/nebo výrobních vad a na čas přiměřeně vynaložený na výměnu vadné části. Vady způsobené nesprávným použitím nebo v důsledku okLassen van Samengesteled profielenolností mimo kontrolu společnosti ESAB jsou ze záruky vyloučeny.


Záruční lhůta na všechny výrobky platí od data nákupu koncovým zákazníkem v souladu s podmínkami vstaženými k našim konkrétním výrobkům (platná doba trvání záruky a počáteční datum).

Reklamační postup

Obraťte se prosím na nejbližší autorizovaný servis ESAB.
K dispozici musíte mít nákupní fakturu s uvedeným sériovým číslem.K dispozici musíte mít nákupní fakturu s uvedeným sériovým číslem. Abyste mohli svou dokumentaci lépe sledovat, důrazně doporučujeme zaregistrovat si stroj prostřednictvím našeho webu.

Standardní vybavení

 • Jednofázové a třífázové zdroje Buddy ™ – 24 měsíců
 • Stroje Caddy ™, Rebel ™ zakoupené po 1. lednu 2015 – 36 měsíců
 • Autonomní svařovací generátory zakoupené po 1. lednu 2015 – 36 měsíců
  (na motory Honda, Yanmar a Perkins poskytuje výrobce 24měsíční záruku)
 • Třífázové napájecí zdroje a podavače řady Renegade ™, Origo ™, Warrior ™, Aristo ™ – 36 měsíců
 • Plazmové řezací stroje řady Cutmaster ™ – 36 měsíců

Hořáky

TIG, MIG, Tweco a plazmové hořáky a dálková ovladání, pokud nelze jasně prokázat, že porucha svařovacího hořáku nebo dálkového ovladání je způsobena materiálovými nebo výrobními vadami, jsou ze záruky vyloučeny. V takových případech platí záruční lhůta 6 měsíců na nové hořáky a dálkové ovladání a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruku nelze uplatnit, pokud náhradní díly nedodala společnost ESAB.

 • MXL 201, 271, 341, 411w, 511w – 12 měsíců
 • Ruční plazmové hořáky – 12 měsíců

Standardní automatizace a řezání

jsou kryté záruční lhůtou 12 měsíců

Náhradní díly

Na náhradní díly k našim zařízením 6 měsíců.

Spotřební díly

Ze záruky jsou vyloučeny spotřební díly, jako např. plynové trysky, bovdeny, podávací kladky drátu, kontaktní špičky, průvlaky, adaptéry, filtry, svařovací brýle, hadice, svařovací kabely, balení kabelů atd., pokud nelze jasně prokázat, že příčinou poruchy je materiálová nebo výrobní vada.

Osobní ochranné prostředky a příslušenství

 • New-Tech ™ – 36 měsíců **
 • Sentinel – 36 měsíců **
 • Warrior ™ Tech, Aristo® Tech, F20, G30, G40, G50 – 24 měsíců **
 • Air 160/190/200, PAPR – 12 měsíců
 • Origo ™ Air / Eco-Air / Aristo-Air – 12 měsíců

** Záruka bude odmítnuta, jestliže budou na elektronické kazetě patrné známky nárazu, úderu, nebo stopy svarového kovu.

Jiné příslušenství

 • G-Tech – 12 měsíců
 • G-Tech Handy – 12 měsíců
 • Pneumatické oklepávací kladivo HCB – 12 měsíců
 • Odsávání – 12 měsíců
 • Sušicí skříně a toulce – 12 měsíců

Standardní svařovací  zdroje Victor

 • Tweco 220AC / DC, 301AC / DC, 301TS Thermal Arc PowerMaster Plus 320SP, 400SP, 500SP – 36 měsíců
 • 202AC / DC, Fabricator 181i, 211i, 252i, Fabricator 320C, 320S, 400S, 500S, 175SE, 175TE, 161S, 201TS – 24 měsíců
 • Volitelná výbava a příslušenství – 6 měsíců
 • Spotřební a náhradní díly – 3 měsíce
 • Opotřebení hořáku – ne

Pálící stroje Victor

 • Řada Cutmaster – 36 měsíců
 • Drag-Gun Plus, PAK-200i – 24 měsíců
 • Hořáky 1Torch ™, SureLok ™ a PCH / M-200 – 1 měsíc
 • Jiné hořáky – 6 měsíců
 • Náhradní díly – 3 měsíce
 • Opotřebení hořáku – ne

Autogenní svařovací a řezací zařízení

 • Regulátory Edge ™ a řady G, hořáky řady 400, HD313, HC1200 a Bulldog – 60 měsíců
 • Tlakoměry a průtokoměry pro měření vysokého tlaku a průtoku, lehký hořák – 12 měsíců
 • Opotřebení hořáku – ne

Automatické svařovací zařízení Victor

Není v kompetenci firmy ESAB. Prodává a vyřizuje Thermal Dynamics Europe

HKS

Záruka 1 rok na základní jednotku a související snímače.

Poznámka

Záruka neplatí, pokud problémy souvisejí s použitím nesprávného napájecího napětí (včetně nadměrného napětí), normálním opotřebením, nedodržením pokynů v návodu, poškozením při přepravě nebo skladování, požárem nebo poškozením způsobeným přírodními příčinami (např. povodně, údery blesku atd.).


Záruka zaniká, pokud byly na výrobku provedeny změny bez předchozího písemného souhlasu výrobce nebo pokud se opravy provádějí s využitím neschválených náhradních a spotřebních dílů nebo nejsou dodrženy pokyny k údržbě výrobku.


ESAB může požadovat náklady na opravu nad rámec záruky. Záruka se nevztahuje na přímé nebo nepřímé škody a ušlý zisk. Záruční lhůta vychází z 40 hodinového pracovního týdne.

x

x

Loading..